Paolo e Noemia d'Amico

Paolo, potomek rodiny,jež byla po tři generace vlastníkem lodí, propadl lásce k vinařskému světu, neb již od dětství chodil kolem starých rodinných vinných sklepů.

Noemia, narozena v Rio de Janeiru, Portugalského původu, z města Porto, odkud její prarodiče přinesli jejich historickou vinařskou tradici do Brazílie, když tam přijeli.

Paolo, pokračujíc v odvětví lodní dopravy, a Noemia, prácující v Maison Christian Dior po dobu deseti let, měli vždy vášeň pro výrobu vína společnou.

A tak se v roce 1985 zrodila společnost Paolo a Noemia d'Amico, z jejich životních zkušeností, elegance a exkluzivity.